SKB-FosterPlus

SKB – FosterPlus  (SKB_PGPR)

SKB – FosterPlus (kitas pavadinimas SKB_PGPR) naudojamas sėklų apdorojimui siekiant pagerinti  augalų augimą, didinti produktyvumą ir apsaugoti augalus nuo neigiamų aplinkos veiksnių.

Kategorija:

Aprašymas

SKB – FosterPlus  (SKB_PGPR)

SKB – FosterPlus (kitas pavadinimas SKB_PGPR) naudojamas sėklų apdorojimui siekiant pagerinti  augalų augimą, didinti produktyvumą ir apsaugoti augalus nuo neigiamų aplinkos veiksnių.

Preparato biologinio poveikio pobūdis

SKB_PGPR tai preparatas, kuriame yra didelė koncentracija labai veiksmingų augalų augimą skatinančių rizobakterijų (Rhizobacteria) (PGPR).

SKB_PGPR preparato veikimo mechanizmas – tai augalų augimą skatinančių hormonų gamyba, taip pat gebėjimas tirpinti ir mobilizuoti fosfatus, kalį ir kitus svarbius jonus gaminant organines rūgštis ir specifinius fermentus, sideroforus, kurie pagerina geležies įsisavinimą ir bendrą augalų  atsparumą nepalankioms aplinkos sąlygoms.

Preparato SKB_PGPR augalų augimą skatinantį efektą lemia bakterijos, gaminančios augalų augimo reguliatorius, tokius kaip indolil-3-acto rūgštis (IAA), giberelinus, citokinus bei butandiolius.

Efektyvumas

Preparato naudojimas padidina pasėlių našumą 15-20%.

Taikymo technologija

SKB_PGPR preparatu sėklų  apdorojimą prieš sėją galima atlikti tiek sėjos dieną, tiek iš anksto (bet ne ankščiau kaip 2 savaitės prieš sėją). Sėklų apdorojimas  SKB_PGPR preparatu leidžiamas kartu su cheminiais fungicidais ir insekticidais Carbendazim, Fosetyl A180 WP, Hexaconazole SEC, Difenoconazole 25EC, Sulfur 80 WDG, Tebuconazole 25%EC, Fipronil 80% WG, Spinosad 45% SC, Metalaxyl 35%, Thiomithoxam 25%, Deltamethrin, Imidachlopride ir pan. preparatų pagrindu koncentracijose pagal instrukciją.

Sėklų apdorojimas SKB_PGPR kartu su fungicidais Carboxin + Thiram preparatų pagrindu atliekamas prieš pat sėją. SKB_PGPR preparatą nerekomenduojama naudoti kartu su preparatais COC 50, Mancozeb 75 WP, Metatxyl+Mancozeb, Feramidone+, Dinocap 48EC and Thiram 75% pagrindu. Labiausiai įmanomas Mancozeb fungicido slopinantis aktyvumas naudojant jį kartu su SKB_PGPR pasireiškia taikant kartu su fungicidais, kuriuose yra Imazalil + Tebukonazol + Tiabendazol derinys.

SKB_PGPR preparato ir biofungicidų naudojimas kartu, esant aukšto lygio pasėlių susirgimui, padeda sumažinti stresą augalams didinant ISR (indukuotas sisteminis atsparumas).

DĖMESIO!

Preparato efektyvumas pasiekiamas tik tada, jei laikomasi naudojimo instrukcijų.

Preparato mišinio paruošimas

Sėklų mechaninis apdorojimas biologiniu preparatu kartu su fungicidais ir insekticidais atliekamas specialiose įrenginiuose gamyklose arba ūkiuose. Po apdorojimo preparatais sėklos apdžiovinamos.  Sėklų apdorojimas atliekamas naudojant asmeninę apsauginę įrangą pagal galiojančius teisės aktus (pvz., batus, respiratorius, apsauginius drabužius ir t.t.).

SKB_PGPR preparato sąnaudos sudaro 800-1000 g  vienai tonai.

Vienai tonai sėklų apdoroti preparato mišinio bendras tūris yra 12 litrų, kuriame yra: apsauginių ir augimą stimuliuojančių medžiagų, 800 g – 1000 g bakterinio preparato, 12 litrų vandens, 160 g NaCMC (ar kitos lipnios medžiagos), ištirpintos iš anksto mažame vandens kiekyje, paimto nuo bendro mišinio vandens kiekio.

Pastabos

Siekiant išsaugoti bakterijų gyvybingumą, sėklas, apdorotas mikrobiniu preparatu, reikia laikyti atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių.

Kontraindikacijos

Kontraindikacijų naudojimui nenustatyta. Naudojant pagal instrukciją preparatas neturi šalutinio poveikio augalams. Preparatas neturi toksinio poveikio žmogaus organizmui, gyvūnams, vabzdžiams, augalams (biologiškai saugus).

Sandėliavimas ir galiojimo laikas

Biopreparatą laikyti sausoje tamsioje vietoje arba šaldytuve – 25°C iki + 25°C temperatūroje, 24 mėn. Laikyti aukštesnėje nei 37 ° C temperatūroje nepatartina, nes tai gali sutrumpinti galiojimo laiką.

Pakuotės rūšis

1 kg aliuminio folijos maišai.

Papildoma informacija

Svoris 1 kg