SKB – ZnSB

SKB – ZnSB preparatas naudojamas augalų apdorojimui siekiant pagerinti  augalų augimą ir padidinti produktyvumą.

Aprašymas

SKB – ZnSB

 SKB – ZnSB preparatas naudojamas augalų apdorojimui siekiant pagerinti  augalų augimą ir padidinti produktyvumą.

Preparato biologinio poveikio pobūdis

SKB – ZnSB tai preparatas, kurio sudėtyje yra labai veiksmingų  cinką tirpinančių  bakterijų konsorciumas.

Pagrindinis SKB – ZnSB preparato veikimo mechanizmas yra organinių rūgščių gamyba ir netirpios cinko sulfido, cinko oksido ir cinko karbonato konvertavimas į prieinamą augalams Zn +,  sumažinant dirvožemio ph lygį, gerinant dirvožemio sudėtį,  didinant pasėlių derlingumą ir dirvožemio sveikatą.  Taip pat bakterijų konsorciumas gamina augalų augimo stimuliuojančius hormonus, solubilizuoja ir mobilizuoja fosfatus, kalį ir kitus svarbius jonus gaminant organines rūgštis ir specifinius fermentus bei sideroforus, kurie pagerina geležies įsisavinimą ir sukelia sisteminį imuninį augalų atsaką į nepalankias aplinkos sąlygas.

Efektyvumas

Preparato naudojimas padidina pasėlių našumą 15-20%.

Taikymo technologija

SKB – ZnSB preparatu sėklų  apdorojimą prieš sėją galima atlikti tiek sėjos dieną, tiek iš anksto (bet ne ankščiau kaip 2 savaitės prieš sėją). Sėklų apdorojimas  SKB_ZnSB preparatu leidžiamas kartu su cheminiais fungicidais ir insekticidais Carbendazim, Fosetyl A180 WP, Hexaconazole SEC, Difenoconazole 25EC, Sulfur 80 WDG, Tebuconazole 25%EC, Fipronil 80% WG, Spinosad 45% SC, Metalaxyl 35%, Thiomithoxam 25%, Deltamethrin, Imidachlopride ir pan. preparatų pagrindu koncentracijose pagal instrukciją.

Sėklų apdorojimas SKB_ZnSB kartu su fungicidais Carboxin + Thiram preparatų pagrindu atliekamas prieš pat sėją. SKB – ZnSB preparatą nerekomenduojama naudoti kartu su preparatais COC 50, Mancozeb 75 WP, Metatxyl+Mancozeb, Feramidone+Mancozeb, Dinocap 48EC and Thiram 75% pagrindu. Labiausiai įmanomas Mancozeb fungicido slopinantis aktyvumas naudojant jį kartu su SKB – ZnSB pasireiškia taikant kartu su fungicidais, kuriuose yra Imazalil + Tebukonazol + Tiabendazol derinys.

SKB – ZnSB preparato ir biofungicidų naudojimas kartu, esant aukšto lygio pasėlių susirgimui, padeda sumažinti stresą augalams didinant ISR (indukuotas sisteminis atsparumas).

DĖMESIO!

Preparato efektyvumas pasiekiamas tik tada, jei laikomasi naudojimo

instrukcijų.

Preparato mišinio paruošimas

Sėklų mechaninis apdorojimas biologiniu preparatu kartu su fungicidais ir insekticidais atliekamas specialiose įrenginiuose gamyklose arba ūkiuose. Po apdorojimo preparatais sėklos apdžiovinamos.  Sėklų apdorojimas atliekamas naudojant asmeninę apsauginę įrangą pagal galiojančius teisės aktus (pvz., batus, respiratorius, apsauginius drabužius ir t.t.).

SKB – ZnSB preparato sąnaudos sudaro 800-1000 g  vienai tonai.

Vienai tonai sėklų apdoroti preparato mišinio bendras tūris yra 12 litrų, kuriame yra: apsauginių ir augimą stimuliuojančių medžiagų, 800 g – 1000 g bakterinio preparato, 12 litrų vandens, 160 g NaCMC (ar kitos lipnios medžiagos), ištirpintos iš anksto mažame vandens kiekyje, paimto nuo bendro mišinio vandens kiekio.

Pastabos

Siekiant išsaugoti bakterijų gyvybingumą, sėklas, apdorotas mikrobiniu preparatu, reikia laikyti atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių.

Kontraindikacijos

Kontraindikacijų naudojimui nenustatyta. Naudojant pagal instrukciją preparatas neturi šalutinio poveikio augalams. Preparatas neturi toksinio poveikio žmogaus organizmui, gyvūnams, vabzdžiams, augalams (biologiškai saugus).

Sandėliavimas ir galiojimo laikas

Biopreparatą laikyti sausoje tamsioje vietoje arba šaldytuve – 25°C iki + 25°C temperatūroje, 24 mėn. Laikyti aukštesnėje nei 37 ° C temperatūroje nepatartina, nes tai gali sutrumpinti galiojimo laiką.

Pakuotės rūšis

1 kg aliuminio folijos maišai.